Kevätkokous 2016

Muikun kevätkokous pidetään tiistaina 5.4. klo 19:00 alkaen Muikun kerhohuoneella SA006 Sähkötalon kellarissa. Tervetuloa!

Esityslista:
1.  Kokouksen avaus
2.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.  Kokouksen järjestäytyminen
4.  Esityslistan hyväksyminen
5.  Tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015
6.  Tilintarkistajien lausunto
7.  Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
8.  Vuoden 2015 toimintakertomus

9.  Vuoden 2016 toimintasuunnitelma

10. Pilkkicupin kokonaiskisan tulokset ja palkinnot

11. META
12 .Kokouksen päättäminen


—————————————————————————–

Muikku’s spring meeting will be held on Tuesday 5.4. starting at 19 o’clock at Muikku’s own club room SA006 in basement of Sähkötalo. Welcome!
Meeting agenda for Muikku’s spring meeting:
1.  Opening
2.  Validation of meeting legitimacy and quorum
3.  Call to order
4.  Validation of the meeting agenda
5.  Financial statements for year 2015
6.  Accountants statements
7.  Discharging from liability for the accounts
8.  Report of activities for year 2015

9.  Action plan for year 2016

10.Pilkkicup results and prizes

11. Other matters

12. Closing

Bookmark the permalink.

Comments are closed.